आन्द्रे जिदे नोबेल पुरस्कार साहित्य विजेता, १९४७

आन्द्रे जिदे