एरिक एक्सेल कार्लफेल्ट नोबेल पुरस्कार साहित्य विजेता, १९३१

Erik Axel Karlfeldt 1931.jpg