एलायस कनेटी नोबेल पुरस्कार साहित्य विजेता, १९८१

एलायस कनेटी