कमीलो होज़े चेला नोबेल पुरस्कार साहित्य विजेता, १९८९