ग्रामीण विकास राज्यमंत्री, भारत सरकार

ग्रामीण विकास राज्यमंत्री, भारत सरकार भारत सरकार में एक राज्य मंत्री हैं।

[[श्रेणी:भारत सरकार के राज्य मंत्री]ankit yadav ko online kar na he