"गिरिजा प्रसाद कोइराला" के अवतरणों में अंतर

सम्पादन सारांश रहित
{{Infobox Officeholder
|name = गिरिजा प्रसाद कोइराला
|image = Girija PrasadP Koiralakoirala.pngjpg
|office = [[नेपाल के प्रधानमन्त्री|नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री]]
|monarch = [[Gyanendra of Nepal|Gyanendra]]
69

सम्पादन