"निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९" के अवतरणों में अंतर

 
दिफ्ज्दिज्फ्स्द्म्क्फ्जिद्क्म्द द्क्जिफ्जिद द्फ्क्ज्क्द द्ज्क्फ्ज्क्द ज्
 
* [[ सर्व शिक्षा मात्री भाषामा नहुनु सुक्ष्म गतिमा दास हुनु हो | सर्व शिक्षा मात्री भाषामा नहुनु सुक्ष्म गतिमा दास हुनु हो ]]
 
* [[ माताको दुध शिशुलाई शिक्षा मात्री भाषामा प्रभाव पर्छ श्रीष्टिलाई प्रकाशको गतिमा | माताको दुध शिशुलाई शिक्षा मात्री भाषामा प्रभाव पर्छ श्रीष्टिलाई प्रकाशको गतिमा ]]
 
==बाहरी कड़ियाँ==
बेनामी उपयोगकर्ता