"भारतीय नाम" के अवतरणों में अंतर

16 बैट्स् जोड़े गए ,  9 वर्ष पहले
छो
छो (→‎बाहरी कड़ियाँ: Adding template using AWB)
| [[महाराष्ट्र]]
| [[मराठी भाषा|मराठी]], [[कोंकणी भाषा|कोंकणी]]
|अधिकारी , आडवे , अग्निहोत्री , आपटे , आडेकर , आंबेकर , आगरकर , आजगावकर, अंकलीकर , आठवले , अकोलकर , आरोंदेकर, आगलावे, अवचट , बाळफाटक, बारटक्के, बर्वे , बागवे , बोरसे, बामणे, बागगावकर, भोते, भोगले, भोले, भुजबळ , बापट , बोबडे , बोरकर ,बेलसरे , बेंद्रे , बोरगावकर, देसले, बेर्डे , भट, भोसले , भाटवडेकर , भोमकर , चांदेकर , चेउलकर, चांदोलकर, चंद्रात्रे , चंद्रात्रेय , चव्हाण,चरपे,चापेकर , चौरे , चिटणीस , चिकणे, चित्रे , छत्रे, चिंदरकर , चिपळूणकर , चितळे , चौधरी , चौगुले, दगडे , दहिभाते , दामले , दांडे , देहाद्राय , देहाडे , दाते , देसाई , देवघर , देवकर, देवळेकर , देऊलकर, देव , दळवी , धारप , ढमढेरे , धामणे , दिवाडकर , दिवाळे, देसाई, दिवेकर ,डोंगरे , डोईफोडे , डोके . देशमुख , देशपांडे , देशमाने , दांडेकर , दीक्षित, दंडवते , ढमाले , धनावडे , दाभेकर , ढोबळे , दुर्गुडे, एकबोटे, फुले , फुलझेले , फुलपगारे , फुलमाळी , फुलसुंदर , गबाळे , गडकरी , गडकर, गावसकर , गव्हाणे , गाढे , गांजावाला , गोंदकर , गावणकर, गवाणकर, गोडसे , गोखले , गोरे , गोवित्रीकर , घाडगे , गायतोंडे, घाटगे, गोवेकर, गोवारीकर, गद्रे , गावडे , गवळी, गोसावी , गोरुले, गवस,, गुप्ते , घुरये, गुरव, घेवडे, हगवणे , हरदास , हर्दीकर, जाधव , जगताप , जवळकर , जयकर , जोशी , जगदाळे , जिचकर, जांभळे , जावकर, कडू , कदम , कानडे , काजळे , काळे , कालगुडे (जाधव), कल्याणी , कामेरकर , कानफाडे , कपाळे, करडे , कापसे , करकरे , करमरकर , कर्वे , काशीकर , केकडे, खर्चे, खाटमोडे, खोचरे , कोळे , कोळेकर, कोरगावकर, कुलकर्णी, करवंदे, कामत, कारखानीस, कारेकर, कारुळकर, कातोते, केसकर, केरकर, केळकर, खानवकर, खानविलकर, खुतारकार, खानोलकर, खोटे, कोठारे, खड्ये, कोतवाल, कोहोजकर, कामाने, कांबळे, कानविंदे, कानिटकर, खरे, किर्तीकर, कोकाटे, कोळी, क्षीरसागर, कुलकर्णी, कुर्लेकर, लाले, लागू, लाखे, लाड, लेले, लोखंडे, लिमये, लोटलीकर, मडके, मेस्त्री, महाडिक, माडीवाल, महामुनी, महेंद्रकर, मांजरेकर, गाडगीळ , मालवणकर, मयेकर, माने, मराठे, मातुरे, महागावकर, मेहेंदळे, मेश्राम, मोडक, मोहरीर, मुंडे, मुझुमदार, मुरकुटे, म्हात्रे, मोने, मुळे, मोरे, मोहिते, माहिमकर, मसुरकर, निकम, नाले, नांदरे, नावकर, नाईक, नाडकर्णी, नगरनाईक, सरनाईक, नखरे ,नासरे , नेमाने , नेणे , निमकर , निंभोरकर, निंबाळकर, नेरुरकर, ओगळे, पडवळ, पारकर, परब, पाटील, पाताडे, पवार,पाटकर , परांजपे , पंडित, पावगी, पेडणेकर , फुटाणे, पिळगावकर, पितळे , पोटदुखे , पोवार , प्रभू , पुजारी , पुळेकर , पालेकर , फुले , पिसाळ , पेंडसे , पेठे , फडके , फाकले , फाटक , पाठक, परते , पाटणकर , पेंढारकर , पोतदार , पोतनीस , पुडके , राणे , रेगे , राजे , राहते , रतनाळीकर, रत्नपारखी, रांगणेकर, रसम, राव , रानडे , राचमले, रेवणकर, रिसबूड, सहस्रबुद्धे, सकारकर, साळवी, सामंत, सरवदे, सरोदे, साटम, सावंत, सावर्डेकर, शहाणे, साने, सोनावणे, शंभरकर, सुखटणकर, सातपुते, शेट्ये, शिर्के, शेळके, शिवडे, सोनारकर, सोपारकर, सुर्वे, शिंदे, टकले, तळपदे, ताकसांडे, तांबे, ताटे, तळेले, तावडे, टेंबे, तन्नू, तेंडूलकर, टिळक, वडाभात,वर्तक, विचारे , विद्वांस, वंजारे, वझे , वेंगुर्लेकर , विंझे , वाटवे , वाळवे, वाघ , वांयगणकर , झरे, झरेकर, झोपे, झेंडे, झारापकर
|-
| [[सिक्किम]]
14

सम्पादन