"सदस्य:Lupo/vector.js" के अवतरणों में अंतर

5 बैट्स् जोड़े गए ,  8 वर्ष पहले
छो
सम्पादन सारांश रहित
छोNo edit summary
छोNo edit summary
// Create add span and append to catLinks
this.originalCategory = "";
document.body.appendChild(make("\u095e\u093f\u0932\u094d\u092e", true)); // Testing
this.originalKey = null;
this.originalExists = false;
16

सम्पादन