"पाणिनि" के अवतरणों में अंतर

31 बैट्स् जोड़े गए ,  5 वर्ष पहले
 
== वार्त्तिकसूची ==
{| class="wikitable"
|-
|
१. ऋऌवर्णयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यम्।
 
 
१२. उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ।
|
 
१३. नानर्थकेऽलोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे।
 
 
२३. प्रत्ययग्रहणे चापञ्चम्याः।
|}
 
== पाणिनि और आधुनिक भाषाशास्त्र ==