"आरोही-अवरोही (सरगम)": अवतरणों में अंतर

सम्पादन सारांश रहित
No edit summary
No edit summary
* अवरोही - सां सां सां, नि नि नि, धा धा धा, पा पा पा, मा मा मा, गा गा गा, रे रे रे, सा सा सा।
5. '''अलंकार'''
* आरोही - सा म, रे प, ग ध, म नि, प सां ।
* अवरोही - सां प, नि म, ध ग, प रे, म सा ।
6. '''अलंकार'''
* आरोही -
213

सम्पादन