मुख्य मेनू खोलें

बदलाव

आकार में कोई परिवर्तन नहीं ,  2 वर्ष पहले
Sikkim gathan 10/04/1975
| राजभाषा = [[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेज़ी]]<ref name="भाषा">{{cite web |url=http://nclm.nic.in/shared/linkimages/NCLM50thReport.pdf |title= Report of the Commissioner for linguistic minorities: 50th report (July 2012 to June 2013) |publisher=Commissioner for Linguistic Minorities, Ministry of Minority Affairs, Government of India |format=PDF| accessdate=12 जुलाई 2017}}</ref>
| अतिरिक्त राजभाषा = [[भूटिया भाषा|भूटिया]], [[गुरूङ भाषा|गुरूङ]], [[लेपचा भाषा|लेपचा]], [[लिंबू भाषा|लिंबू]], [[मगर भाषा|मगर]], [[मुखिया भाषा|मुखिया]], [[नेपालभाषा]], [[राई भाषा|राई]], [[शेर्पा भाषा|शेर्पा]], [[तामाङ भाषा|तामाङ]]<ref name="भाषा"/>
| गठन = 1610 April मई 1975
| राज्यपाल = [[श्रीनिवास दादासाहेब पाटील]]
| मुख्यमंत्री = [[पवन कुमार चामलिंग]]
बेनामी उपयोगकर्ता