"वार्ता:हिन्दी विकिपीडिया" के अवतरणों में अंतर

सम्पादन सारांश रहित
==== बुद्ध वन्दना====
{{वार्ता शीर्षक}}
 
==== बुद्ध वन्दना====
 
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स
 
बुद्धं सरणं गच्छामि
धम्मं सरणं गच्छामि
संघं सरणं गच्छामि
 
दुतियम्पि बुद्धं सरणं गच्छामि
दुतियम्पि धम्मं सरणं गच्छामि
दुतियम्पि संघं सरणं गच्छामि
ततियम्पी बुद्धं सरणं गच्छामि
ततियम्पी धम्मं सरणं गच्छामि
ततियम्पी संघं सरणं गच्छामि
पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं समदियामि ।
अदिन्नादाना वेरमणी सिक्खापदं समदियामि ।
कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापदं समदियामि ।
मूसावादा वेरमणी सिक्खापदं समदियामि ।
सुरामेरय मज्झ पमाद्ठ्ठाना वेरमणी सिक्खापदं समदियामि ।
 
==== बुद्ध वन्दना====
 
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स
कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापदं समदियामि ।
मूसावादा वेरमणी सिक्खापदं समदियामि ।
सुरामेरय मज्झ पमाद्ठ्ठाना वेरमणी सिक्खापदं समदियामि । [[सदस्य:Navneet bele|Navneet bele]] ([[सदस्य वार्ता:Navneet bele|वार्ता]]) 15:56, 7 अक्टूबर 2017 (UTC)
21

सम्पादन