"भारत के रक्षा मंत्री" के अवतरणों में अंतर

टैग: मोबाइल संपादन मोबाइल वेब सम्पादन
टैग: मोबाइल संपादन मोबाइल वेब सम्पादन
rowspan=7 | [[जवाहर लाल नेहरू]]
|-
| २ || [[एन.गोपाल स्वामी अयंगर]] || 13.05.52 10.02.53 ||
|-
| ३ || [[जवाहर लाल नेहरू]] (प्रधानमंत्री) || 27.01.53 10.01.55 ||
|-
| ४ || डा। [[कैलाश नाथ काटजू]] || 10.01.55 30.01.57 ||
|-
| ५ || [[जवाहर लाल नेहरू]] (प्रधानमंत्री) || 30.01.57 17.04.57
|-
| ६ || [[वी के कृष्ण मेनन]] || 17.04.57 01.11.62 ||
|-
| ७ || जवाहर लाल नेहरू (प्रधानमंत्री) || 01.11.62 21.11.62 ||
|-
| ८ || [[यशवंतराव चव्हाण]] || 21.11.62 13.11.66 || [[जवाहरलाल नेहरू]]<br>[[लाल बहादूर शास्त्री]]<br>[[इन्दिरा गांधी]]
बेनामी उपयोगकर्ता