"समुद्र मन्थन" के अवतरणों में अंतर

9 बैट्स् नीकाले गए ,  2 वर्ष पहले
छो
बॉट: आंशिक वर्तनी सुधार।
(k)
छो (बॉट: आंशिक वर्तनी सुधार।)
 
::लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुराधन्वन्तरिश्चन्द्रमाः। ::
::गावः कामदुहा सुरेश्वरगजो रम्भादिदेवाङ्गनाः।रम्भादिदेवांगनाः। ::
::अश्वः सप्तमुखो विषं हरिधनुः शङ्खोमृतंशंखोमृतं चाम्बुधेः।::
::रत्नानीह चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्यात्सदा मङ्गलम्।मंगलम्। ::
{{Div col |3}}
# [[कालकूट]] (या, हलाहल)<ref>{{पुस्तक सन्दर्भ|last1=शर्मा|first1=महेश|title=हिन्दू धर्म विश्वकोश|date=२०१३|publisher=प्रभात प्रकाशन|page=७७|url=https://books.google.co.in/books?id=q35sBQAAQBAJ&lpg=PA52&ots=E7b1_4aXQk&dq=%E0%A4%89%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%88%E0%A4%83%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BE&pg=PA77#v=onepage&q=%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A5%82%E0%A4%9F&f=false|accessdate=22 अगस्त 2015}}</ref>