"पुरुषार्थ" के अवतरणों में अंतर

7 बैट्स् जोड़े गए ,  1 वर्ष पहले
(वर्तनी/व्याकरण सुधार)
टैग: मोबाइल संपादन मोबाइल वेब सम्पादन
 
महर्षि [[वात्स्यायन]] के अनुसार,
: ''श्रोत्रत्ववच्क्षुर्जिह्वा ध्राणानामात्म संयुक्ते नमन साधिष्ठितानां स्वेषु स्वेषु विषयेष्जानुकूल्यतः प्रवृतिः कामः।iejejneकामः।
: ''स्पर्शविशेषविषयात्तवस्यामिमानिकसुखानुविद्धा। फलवत्यर्थप्रलीतिःप्राधान्यात्कामःतंकामसूत्रान्नगरिकजनसमवियच्च प्रतिपद्येत।
: ''एषां समवाये पूर्वः पूर्वो मरियान् अर्थस्व राज्ञः। तन्मूलवाल्लोकयात्रायाः। वेश्यायाश्वेतित्रिवर्गप्रतिपत्तिः।
बेनामी उपयोगकर्ता