"केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो" के अवतरणों में अंतर

Name
टैग: मोबाइल संपादन मोबाइल वेब सम्पादन
(Name)
टैग: मोबाइल संपादन मोबाइल वेब सम्पादन
| formed = 1941 as the Special Police Establishment
| headquarters = [[नई दिल्ली]], [[भारत]]
| chief1_name = [[आलोकRishi वर्माKumar Shukla]]
| chief1_position = निदेशक
| jurisdiction = [[भारत सरकार]]
बेनामी उपयोगकर्ता