"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना": अवतरणों में अंतर

प्रधानमंत्री-फसल-बीमा-यो
(प्रधानमंत्री-फसल-बीमा-यो)
{{टिप्पणीसूची}}
 
== [caption id="attachment_38" align="alignleft" width="1545"] Pm kisan bima yojana[/caption] ==
==बाहरी कड़ियाँ==
 
== [./Https://kisan-yojana.in/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%AB%E0%A4%B8%E0%A4%B2-%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%AF%E0%A5%8B '''फसल''' '''बीमा''' '''योजना''' '''के''' '''लिए ध्यान''' '''रखने''' '''वाली''' '''कुछ''' '''अन्य''' '''बातें'''] ==
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
== '''फसल''' '''बीमा''' '''योजना''' '''के''' '''लिए ध्यान''' '''रखने''' '''वाली''' '''कुछ''' '''अन्य''' '''बा'''याँ ==
*प्रधानमंत्री किसान योजना
*[https://web.archive.org/web/20170116144638/https://india.gov.in/hi/spotlight/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%AB%E0%A4%B8%E0%A4%B2-%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE#tab=tab-1 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना]
गुमनाम सदस्य