"वेदाङ्ग ज्योतिष" के अवतरणों में अंतर

97 बैट्स् जोड़े गए ,  6 माह पहले
 
== बाहरी कड़ियाँ==
*[https://sa.wikisource.org/wiki/ऋग्वेदवेदांगज्योतिषम् '''ऋग्वेदवेदांगज्योतिषम्ऋग्वेदवेदाङ्गज्योतिषम्'''] (संस्कृत विकिस्रोत)
 
*[https://shyamjoshi.org/newsite/yajush-jyotish/ याजुषज्योतिषम्]
 
* वेदांगज्याेतिषम्, साेमाकरभाष्य-काैण्डन्न्यायनव्याख्यानसहितम्, हिन्दीव्याख्यायुतम्, वाराणसी: चाैखम्बा विद्याभवन, २००५।