"वैद्यनाथ मन्दिर, देवघर" के अवतरणों में अंतर

टैग: मोबाइल संपादन मोबाइल वेब सम्पादन उन्नत मोबाइल सम्पादन
टैग: मोबाइल संपादन मोबाइल वेब सम्पादन उन्नत मोबाइल सम्पादन
मई 2018 तक
 
27. गुलाब नंद ओझा 22 मई 2018 से<ref>{{cite web|https://www.prabhatkhabar.com/state/jharkhand/deogarh/1165843}</ref>
 
== मन्दिर के मुख्य आकर्षण ==
409

सम्पादन