"अलीगढ़": अवतरणों में अंतर

22 बैट्स् जोड़े गए ,  4 माह पहले
Added PIN code 202002. Both are PINs of Aligarh. Thank you.
टैग: मोबाइल संपादन मोबाइल वेब सम्पादन उन्नत मोबाइल सम्पादन
(Added PIN code 202002. Both are PINs of Aligarh. Thank you.)
टैग: मोबाइल संपादन मोबाइल वेब सम्पादन
| क्षेत्रफल =
| दूरभाष कोड =०५७१
| पिनकोड =२०२००१|, वाहन रेजिस्ट्रेशन कोड = उ प्र-81 (UP-81)२०२००२
| वाहन रेजिस्ट्रेशन कोड = उ प्र-81 (UP-81)
| unlocode =
| वेबसाइट =
बेनामी उपयोगकर्ता