"केन्द्रीय व्यवसायिक क्षेत्र" के अवतरणों में अंतर

===दक्षिण अमेरिका===
*{{flagicon|अर्जेण्टीना}} प्यूर्टो मैडेरो, ब्यूनस आयर्स सीबीडी ([[ब्यूनस आयर्स]], [[अर्जेण्टीना]])
*{{flagicon|चिली}} सैण्टियागो सैण्ट्रो, प्रॉविदेन्सिया एवेन्यू ([[सैण्टियागोसेण्टियागो]], [[चिली]])
*{{flagicon|ब्राज़ील}} सेन्त्रो फ़िनान्सियेरो दो रियो ([[रियो डि जेनेरो]], [[ब्राज़ील]])
 
===यूरोप===