ผมเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย และที่สำคัญคือ พูดไทยได้ครับ I can speak/write Thai.

Contact us (Thai or English or Lao language) at:

This user is interest in car (automobile).

th ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทย เป็นภาษาแม่.

साँचा:User th-4

en-1 This user is able to contribute with a basic level of English.

साँचा:User lo-1 साँचा:User zh-0

fr-0 Cet utilisateur ne comprend pas le français, ou seulement avec des difficultés notables.
de-0 Dieser Benutzer hat keine Deutschkenntnisse.

साँचा:User it-0 साँचा:User es-0 साँचा:User kr-0 साँचा:User ja-0