IMF चे 2015 मध्ये 188 सदस्य आहेत 184-ईस्ट तिमार(जुलै2002) 185-मॉंटीनिग्रो (जाने 2007) 186-कोसोवो (जून 2009) 187-तुवालू (june2010) 188-दक्षिण सुदान(एप्रिल 2012)