Goal {{{1}}}'{{{3}}}'{{{5}}}'{{{7}}}'{{{9}}}'{{{11}}}'{{{13}}}'{{{15}}}'{{{17}}}'{{{19}}}'{{{21}}}'

वापरसंपादित करें

{{फुटबॉल गोल|मिनिट|नोट}}

मिनिट
ऑप्शनल - मिनिट गोल झाला तेंव्हा
नोट
ऑप्शनल - "स्व." (स्व गोल), "पे." (पेनाल्टी) किंवा गोल संबधित इतर माहिती

उदाहरणसंपादित करें

हे सुध्दा पहासंपादित करें

साँचा:फुटबॉल सामना माहिती साचे