हालडोर लाक्सनेस नोबेल पुरस्कार साहित्य विजेता, १९५५