हालडोर लाक्सनेस नोबेल पुरस्कार साहित्य विजेता, १९५५

Halldór Kiljan Laxness 1955.jpg