हैरी मार्टिन्सन नोबेल पुरस्कार साहित्य विजेता, १९७४