१९८९ यूईएफए कप फाइनल एक फुटबॉल मैच था, जो इटली के नपोलि और जर्मनी के वीएफबी श्टुटगार्ट के बीच दो चरण मे खेला गया था। नपोलि फाइनल समग्र पर 5-4 से जीता।

१९८९ यूईएफए कप फाइनल
UEFA Cup old logo.png
यूईएफए कप लोगो
स्पर्धा 1988–89 यूईएफए कप
रिपोर्ट
पहला चरण
दिनांक 3 मई 1989
मैदान स्टेडियो सैन पाओलो, नैप्लस
रेफरी गेरस्सिमोस गेर्मनकोस (यूनान)
प्रेक्षक संख्या 83,000
दूसरा चरण
दिनांक 17 मई 1989
मैदान नेकर स्टेडियम, श्टुटगार्ट
रेफरी विच्तोरिअनो सन्छेज़ अर्मिनिओ (स्पेन)
प्रेक्षक संख्या 67,000
1988
1990


स्टेडियो सैन पाओलो, नैप्लस १९८९ फाइनल मैच का पहला चरण का मैदान। 
नेकर स्टेडियम, श्टुटगार्ट १९८९ फाइनल मैच का दूसरा चरण का मैदान। 
कप के साथ प्रस्तुत नपोलि टीम १९८९ में। मैच विस्तारसंपादित करें

पहला चरणसंपादित करें

3 मई 1989
नपोलि   2–1   वीएफबी श्टुटगार्ट स्टेडियो सैन पाओलो, नैप्लस
उपस्थिति: 83,000
रेफरी: गेरस्सिमोस गेर्मनकोस  
डिएगो माराडोना   68' (पे.)
चरेच   87'
रिपोर्ट

अवलोकन (संग्रह) अवलोकन

मौरिज़िओ गौदिनो   17'
 
 
 
 
नपोलि
 
 
 
 
 
 
 
 
 
श्टुटगार्ट
GK 1   गिउलिअनो गिउलिअनि
DF 2   चिरो फेर्रर
DF 6   अलेस्सन्द्रो रेनिच
DF 7   गिअन्चर्लो चोर्रदिनि   46'
DF 3   गिओवन्नि फ्रन्चिनि
MF 5   रिचर्दो रोगेरिओ दे ब्रितो (अलेमओ)
MF 11   फेर्नन्दो दे नपोलि
MF 4   लुच फुसि
FW 10   डिएगो माराडोना
FW 8   अन्द्रेअ चर्नेवले
FW 9   चरेच
स्थानापन्न:
GK 12   रफ्फएले दि फुस्चो
DF 13   अन्तोनिओ चरन्नन्ते
MF 14   मस्सिमो चरिप्प   46'
MF 15   फ्रन्चेस्चो रोमनो
FW 16   मौरिज़िओ नेरि
मैनेजर:
  ओत्तविओ बिअन्छि
GK 1   एइके इम्मेल
DF 2   गुन्थेर स्छफेर
DF 7   कर्ल अल्ल्गोवेर
DF 4   गुइदो बुछ्वल्द
DF 3   मिछएल स्छ्रोदेर
MF 6   स्रेच्को कतनेच
MF 5   जुर्गेन हर्त्मन्न
MF 8   निल्स स्छ्मलेर
MF 10   अस्गेइर सिगुर्विन्स्सोन
MF 11   मौरिज़ो गौदिनो
FW 9   फ्रित्ज़ वल्तेर   70'
स्थानापन्न:
DF 12   रैनेर ज़िएत्स्छ   70'
MF 13   रैनेर स्छुत्तेर्ले
MF 14   गेर्हर्द पोस्छ्नेर
FW 15   ओलफ स्छ्मलेर
GK 16   एबेर्हर्द त्रौत्नेर
मैनेजर:
  अरिए हान

दूसरा चरणसंपादित करें

17 मई 1989
वीएफबी श्टुटगार्ट   3–3   नपोलि नेकर स्टेडियम, श्टुटगार्ट
उपस्थिति: 67,000
रेफरी: विच्तोरिअनो सन्छेज़ अर्मिनिओ  
जुर्गेन क्लिन्स्मन्न   27'
फेर्नन्दो दे नपोलि   70' (स्व.गो.)
ओलफ स्छ्मलेर   89'
रिपोर्ट

अवलोकन (संग्रह) अवलोकन

रिचर्दो रोगेरिओ दे ब्रितो (अलेमओ)   18'
चिरो फेर्रर   39'
चरेच   62'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
श्टुटगार्ट
 
 
 
 
नपोलि
GK 1   एइके इम्मेल
DF 2   गुन्थेर स्छफेर
DF 7   कर्ल अल्ल्गोवेर
DF 4   निल्स स्छ्मलेर
DF 3   मिछएल स्छ्रोदेर
MF 6   स्रेच्को कतनेच
MF 5   जुर्गेन हर्त्मन्न
MF 10   अस्गेइर सिगुर्विन्स्सोन
MF 11   मौरिज़ो गौदिनो
FW 8   फ्रित्ज़ वल्तेर   77'
FW 9   जुर्गेन क्लिन्स्मन्न
स्थानापन्न:
DF 12   रैनेर ज़िएत्स्छ
MF 13   रैनेर स्छुत्तेर्ले
MF 14   गेर्हर्द पोस्छ्नेर
FW 15   ओलफ स्छ्मलेर   77'
GK 16   एबेर्हर्द त्रौत्नेर
मैनेजर:
  अरिए हान
GK 1   गिउलिअनो गिउलिअनि
DF 2   चिरो फेर्रर
DF 6   अलेस्सन्द्रो रेनिच
DF 7   गिअन्चर्लो चोर्रदिनि
DF 3   गिओवन्नि फ्रन्चिनि
MF 5   रिचर्दो रोगेरिओ दे ब्रितो (अलेमओ)   30'
MF 11   फेर्नन्दो दे नपोलि
MF 4   लुच फुसि
FW 10   डिएगो माराडोना
FW 8   अन्द्रेअ चर्नेवले
FW 9   चरेच   70'
स्थानापन्न:
GK 12   रफ्फएले दि फुस्चो
DF 13   तेबल्दो बिग्लिअर्दि   70'
DF 14   अन्तोनिओ चरन्नन्ते   30'
MF 15   फ्रन्चेस्चो रोमनो
FW 16   मौरिज़िओ नेरि
मैनेजर:
  ओत्तविओ बिअन्छि


नपोलि समग्र पर 5-4 से जीत हासिल की

१९८८-८९ यूईएफए कप का विजेता
 
नपोलि
प्रथम खिताब


सन्दर्भसंपादित करें

बाहरी कड़ियाँसंपादित करें