प्लूटोनियम-२३९
सामान्य
नाम, चिह्न प्लूटोनियम-२३९,239Pu
न्यूट्रॉन 145
प्रोटोन 94
न्यूक्लाइड आंकड़े
अर्धायु काल 24,110 years
मूल समस्थानिक 243Cm (α)
239Am (EC)
239Np (β)
क्षय उत्पाद 235U
स्पिन
क्षय मोड क्षय ऊर्जा
अल्फा क्षय

प्लूटोनियम-२३९ प्लूटोनियम का एक समस्थानिक होता है। इसका अर्धायु काल २४,११० वर्ष होता है।


हल्का:
प्लूटोनियम-२३८
प्लूटोनियम-२३९
प्लूटोनियम का समस्थानिक है
भारी:
प्लूटोनियम-२४०
क्यूरियम-२४३ (α)
अमेरिशियम-२३९ (EC)
नेप्ट्यूनियम-२३९ (β-)
का क्षय उत्पाद
प्लूटोनियम-२३९
की क्षय शृंखला
यूरेनियम-२३५ (α)
के क्षय