मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (जबलपुर)