शीतल पेय अर्थात ठडे पेय पदार्थ, जैसे कोल्ड ड्रिंक, रसना, नीम्बू पानी इत्यादी।