தமிழ்க்குரிசில்

தமிழ்க்குரிசில் 15 जुलाई 2013 से सदस्य हैं
विकिपीडिया:बॅबल
ta இந்தப் பயனரின் தாய்மொழி தமிழ் ஆகும்.

en-3 यह सदस्य अपने योगदान को अंग्रेजी भाषा के अग्रिम स्तर मे देने के लिए सक्ष्म है।
ml-1 മലയാളത്തില്‍ പ്രാരംഭ നിലവാരം മാത്രമുള്ള വ്യക്തി.
hi-0 इस सदस्य को हिन्दी नहीं आती (या इनको हिन्दी समझने में बहुत कठिनाई होती है).

From Tamil Wikipedia. I'll be roaming here to translate text from hindi to tamil and also to make corrections on both based on the content. Thanks.