Namaste! trying study Hindi Active

Please help type this in Devanagari Thank you so much

Neelambhuj shyamalkomlang Sita Samaropitvambhagam Pano Mahasaikacharoochap am Namame Ramam Raghuvanshnatham