1. संत ज्ञानेश्वर
 2. संत एकनाथ
 3. संत ज्ञानेश्वर
 4. संत तुकाराम
 5. अनिल बाबुराव गव्हाणे बळीराजा (कवितासंग्रह)
 6. जी. ए. कुलकर्णी : काजळमाया, हिरवे रावे, निळा सावळा, पारवा, रक्तचंदन, (कथा संग्रह)
 7. पु. ल. देशपांडे : व्यक्ति आणि वल्लि, पुर्वरंग, अपुर्वाई, बटाट्याची चाळ, असा मी असामी
 8. प्रहलाद केशव अत्रे
 9. वि. वा. शिरवाडकर
 10. ना. सी. फडके
 11. रणजित देसाई : स्वामी
 12. ग. दि. माडगूळकर
 13. साने गुरुजी
 14. भा.रा. भागवत : फास्टर फेणे
 15. जयन्त नारळीकर
 16. व.पु. काळे
 17. ना. स. इनामदार
 18. राम गणेश गडकरी
 19. विजय तेंडुलकर
 20. चिं. त्र्यं. खानोलकर
 21. विश्वास पाटील
 22. शांता शेळके
 23. दुर्गा भागवत : व्यासपर्व
 24. डॉ॰ लक्ष्मण देशपांडे : वर्हाड निघालय लंडनला
 25. अनिल अवचट
 26. त्र्यंबक बापुजी ठोंबरे
 27. इंदिरा संत
 28. बहिणाबाई चौधरी
 29. मंगेश पाडगावकर
 30. वि. स. खांडेकर
 31. बा. भो.शास्त्री
 32. भानुकवी जामोदेकर
 33. संजय माने
 34. जगदीश कदम रास आणि गोंडर
 35. बालाजी सुतार